Công tác phòng, chống, kiểm tra kiểm soát dịch tả lợn Châu Phi của Cục QLTT Thái Bình.