Chính sách

Thái Bình: Công bố, trao Quyết định bổ nhiệm 01 Đội trưởng Đội Quản lý thị trường.

Thừa ủy quyền của Tổng Cục trưởng Tổng cục QLTT, Cục QLTT Thái Bình đã tổ chức Lễ công bố, trao Quyết định bổ nhiệm đối với Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 1.