Tin tức sự kiện

Cục QLTT Thái Bình: Ban hành Quyết định Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2019.

Cục QLTT Thái Bình đã Ban hành Quyết định Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2019 số 37/QĐ-QLTT ngày 28/12/2018 .