Hoạt động

Đảng bộ Cục QLTT Thái Bình đã chỉ đạo thành công Đại hội các Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2022

Đại hội các Chi bộ trực thuộc là đợt sinh hoạt chính trị rất quan trọng, là tiền đề tiến tới tổ chức Đại hội Đảng bộ Cục QLTT nhiệm kỳ 2020-2025.