Hoạt động

Cục QLTT Thái Bình: Tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ công chức Quản lý thị trường.

Sáng ngày 30/9/2019, Cục Quản lý thị trường tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nghiệp vụ kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan cho toàn thể cán bộ công chức thuộc Cục.