Kiểm tra, kiểm soát

Thái Bình tăng cường quản lý thị trường trong những ngày giáp Tết Nguyên đán

Hàng năm, cứ vào những ngày giáp Tết nguyên đán, tình hình thị trường sôi động và tiềm ẩn diễn biến khó lường, nhất là trong thời điểm hiện nay khi dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, việc ổn định tình hình thị trường, giá cả hàng hóa càng trở nên cấp thiết. Cục Quản lý thị trường Thái Bình đã kiện toàn công tác lãnh đạo Đội và tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường hàng hóa trước Tết.