chi tiết liên hệ
 
CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH THÁI BÌNH

Địa chỉ: Số 9, đường Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Điện thoại: 0363 833019

Fax: 0363 834961

Email: chicucqlttthaibinh@gmail.com

Website: http://thaibinh.dms.gov.vn/