chi tiết liên hệ
 
CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH THÁI BÌNH

Địa chỉ: Số 9, đường Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Điện thoại: 02273 833019

Fax: 02273 834961

Website: http://thaibinh.dms.gov.vn/