Cục QLTT Thái Bình: Phối hợp, tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Quyền người tiêu dùng Việt Nam 15/3/2019.

"Kinh doanh lành mạnh - Tiêu dùng bền vững" - Đây là chủ đề chính trong lễ phát động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam được Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Thái Bình được tổ chức vào chiều ngày 15/3/2019 tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư xuất nhập khẩu Thăng Long – Vinfast Thăng Long.

Với chủ đề hành động năm nay “Kinh doanh lành mạnh - Tiêu dùng bền vững”, các cấp, các ngành và người dân trong tỉnh chung tay nâng cao nhận thức của toàn xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng của hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; tiếp tục tuyên truyền để mọi người nhận thức toàn diện hơn, sâu rộng hơn về Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, các luật, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Người tiêu dùng, nhất là cộng đồng doanh nghiệp có trách nhiệm hơn trong hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.

Việc tổ chức lễ phát động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam nhằm có những hành động thiết thực, ý nghĩa hơn đối với người tiêu dùng, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng với sự phát triển ổn định, bền vững của xã hội và đất nước.

Bên cạnh đó, nâng cao trách nhiệm, khuyến khích sự hợp tác và phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trong việc thực hiện các hoạt động bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Đồng thời, góp phần xây dựng một môi trường tiêu dùng lành mạnh cho cả người tiêu dùng và các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; giữ ổn định và tạo động lực phát triển, đổi mới, sáng tạo cho nền kinh tế đất nước.

Hoạt động tuyên truyền trên các tuyến phố của thành phố Thái Bình.

Để thực hiện có hiệu quả hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Vũ Ngọc Khiếu, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công Thương yêu cầu: Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, người tiêu dùng trong tỉnh cần thực hiện tốt hoạt động tạo môi trường sản xuất, kinh doanh lành mạnh; đẩy mạnh sản xuất tạo ra nhiều sản phẩm có chất lượng cao, hạ giá thành sản phẩm phục vụ cộng đồng; tích cực đưa hàng Việt Nam về nông thôn, thiết lập hệ thống phân phối hàng hóa của Việt Nam trên địa bàn tỉnh, nhất là khu vực nông thôn. Các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh. Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh (Cơ quan thường trực là Cục QLTT Thái Bình) thực hiện đổi mới, sáng tạo các hoạt động của Hội, chú trọng duy trì tiếp nhận ý kiến phản ánh, khiếu nại của người tiêu dùng, kịp thời kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền và doanh nghiệp giải quyết theo quy định của pháp luật.