Cục QLTT Thái Bình:Tích cực tham gia phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi.

Chiều ngày 03/3/2019, Đồng chí Nguyễn Văn Nghiên - Quyền Cục trưởng Cục QLTT cùng Đoàn...

Cục quản lý thị trường Thái Bình: Nâng cao sức mạnh từ thực hiện quy chế dân chủ

Địa bàn quản lý rộng, diễn biến thị trường phức tạp, lực lượng “mỏng” nhưng nhờ thực...

5 nhiệm vụ chính

 • Ổn định kiện toàn tổ chức
 • Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ
 • Xây dựng hoàn thiện hạ tầng pháp lý
 • Ứng dụng công nghệ thông tin
 • Thông tin truyền thông

Kết quả Kiểm tra, xử lý vi phạm năm 2018 của Cục QLTT Thái Bình

  • Tổng Kiểm tra:   3.430 vụ
  • Phát hiện, xử lý: 1.239 vụ
  • Nộp ngân sách: hơn 3 tỷ

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Phản ánh kiến nghị 24h / 7 ngày

 • 0945 131 911