Hoạt động

Cục Quản lý thị trường Thái Bình tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 và Hội nghị Cán bộ, công chức năm 2020

Sáng ngày 15/01/2020, Cục Quản lý thị trường Thái Bình đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 và Hội nghị Cán bộ, công chức năm 2020.