Hoạt động

Cục QLTT Thái Bình: Tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Cục QLTT và Công ty TNHH MTV xăng dầu Thái Bình.

Chiều ngày 27/8/2020, Cục QLTT Thái Bình và Công ty TNHH MTV xăng dầu Thái Bình đã tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Thái Bình.