Hoạt động

Cục QLTT Thái Bình: Thực hiện công tác giao ban quí I/2019, Kế hoạch tháng 4 và quí II/2019.

Chiều ngày 3/4/2019, Cục QLTT Thái Bình đã tổ chức họp giao ban Kết quả công tác kiểm tra, kiểm soát Quý I; Kế hoạch kiểm tra tháng 4 và Qúy II năm 2019.