Kiểm tra, kiểm soát

Đội QLTT số 3 - Cục QLTT Thái Bình: Kiểm tra, xử lý tịch thu 242 LPG chai các loại

Ngày 12/12/2018, Đội QLTT số 3 đã ra quyết định xử phạt VPHC đối với ông Lại Văn Tú, địa chỉ: Xã Chi Lăng, Huyện Hưng Hà. Số tiền xử phạt: 25.000.000 đồng.Tịch thu 242 LPG chai các loại.