Kiểm tra, kiểm soát

Đội QLTT số 5 - Cục QLTT Thái Bình xử lý thu giữ cá thể lợn chết.

Đoàn kiểm tra liên ngành ngăn chặn dịch tả lợn Châu Phi do Đội QLTT số 5 chủ trì phát hiện ông Hoàng Văn Vinh, địa chỉ: Tây Sơn, Tiền Hải, Thái Bình đang trao đổi mua bán 05 cá thể lợn chết.