Kiểm tra, kiểm soát

Cục Quản lý thị trường Thái Bình tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu

Từ năm 2019 đến hết Quý I/2020, Cục QLTT Thái Bình đã tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh lĩnh vực xăng dầu trên địa bàn tỉnh đạt được kết quả như sau: Tổng kiểm tra 176 vụ; xử lý 47 vụ; Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính: 3.199.502.000đ.