Kiểm tra, kiểm soát

Cục QLTT Thái Bình: Siết chặt quản lý, phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi, kiểm soát vận chuyển lợn và sản phẩm từ lợn tại các chốt trên địa bàn toàn tỉnh.

Thực hiện các công điện, chỉ thị và kế hoạch của tỉnh về phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm trên đàn lợn, Cục Quản lý thị trường Thái Bình đã triển khai nhiệm vụ cho các Phòng và Đội quản lý thị trường (QLTT) tăng cường nắm địa bàn, kiểm tra, kiểm soát thị trường, nhất là hoạt động vận chuyển, kinh doanh lợn và sản phẩm từ lợn.