Kiểm tra, kiểm soát

Đội QLTT số 4 - Cục QLTT Thái Bình tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành về lĩnh vực An toàn thực phẩm huyện Thái Thụy

Đội QLTT số 4 - Cục QLTT Thái Bình tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành về lĩnh vực An toàn thực phẩm huyện Thái Thụy kiểm tra xử lý kiểm tra cơ sở giết mổ, kinh doanh sản phẩm động vật.