Đảng bộ Cục QLTT Thái Bình đã chỉ đạo thành công Đại hội các Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2022

Đại hội các Chi bộ trực thuộc là đợt sinh hoạt chính trị rất quan trọng, là tiền đề tiến tới tổ chức Đại hội Đảng bộ Cục QLTT nhiệm kỳ 2020-2025.

                                                        Đ/c Nguyễn Văn Nghiên – Bí thư  Đảng ủy Cục QLTT phát biểu chỉ đạo Đại hội

                 Thực hiện hướng dẫn số 44/HD-ĐU ngày 03/12/2019 của Đảng ủy Cục Quản lý thị trường hướng dẫn Đại hội Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2022, trong đó Đảng ủy yêu cầu các Chi bộ trực thuộc xây dựng báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2017-2020 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2022, đồng thời xây dựng đề án nhân sự Bí thư Chi bộ và thực hiện các bước quy trình để tiến hành Đại hội Chi bộ theo đúng Điều lệ Đảng và hướng dẫn của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh. Đến nay, 8/8 Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Cục Quản lý thị trường đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ, đảm bảo theo đúng hướng dẫn của Đảng ủy Cục Quản lý thị trường.

                                                       Đ/c Nguyễn Văn Nghiên – Bí thư  Đảng ủy Cục QLTT tặng hoa chúc mừng Đại hội

                 Đồng chí Nguyễn Văn Nghiên - Bí thư Đảng bộ - Cục trưởng Cục QLTT đã tới dự và chỉ đạo Đại hội tại các Chi bộ. Đồng chí đã đánh giá và ghi nhận công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020, chỉ ra những hạn chế, tồn tại cần khắc phục; đồng thời chỉ đạo những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác lãnh đạo của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2020-2022 đó là: Tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng và công tác lãnh đạo các tổ chức quần chúng nhằm phát động phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao để chào mừng Đại hội Đảng các cấp.

 

Thế Anh