Đội QLTT số 4 - Cục QLTT Thái Bình tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành về lĩnh vực An toàn thực phẩm huyện Thái Thụy

Đội QLTT số 4 - Cục QLTT Thái Bình tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành về lĩnh vực An toàn thực phẩm huyện Thái Thụy kiểm tra xử lý kiểm tra cơ sở giết mổ, kinh doanh sản phẩm động vật.

Đoàn kiểm tra liên ngành- ATTP huyện Thái Thụy được thành lập theo quyết định số 35/QĐ-UBND ngày 07.01.2019 của chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thái Thụy tiến hành kiểm tra kiểm soát từ ngày 15.01.2019, trong đó lực lượng Quản lý thị trường làm Trưởng đoàn chịu trách nhiệm chủ trì hoạt động của Đoàn.

Ngày 22.01.2019, sau khi nhận được nguồn tin báo về hoạt động giết mổ, kinh doanh của cơ sở giết mổ, kinh doanh sản phẩm động vật Hà văn Quân, địa chỉ: Thái Hà, Thái Thụy, Thái Bình. Đoàn kiểm tra liên ngành- ATTP huyện Thái Thụy do lực lượng QLTT làm Trưởng đoàn tổ chức phối hợp với Trạm Thú y huyện và UBND xã Thái Hà tiến hành kiểm tra cơ sở giết mổ, kinh doanh sản phẩm động vật Hà văn Quân vào hồi 09 giờ 00 ngày 22.01.2019.

Trong quá trình kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện trong tủ bảo quản của cơ sở có chứa 01(một) chiếc đầu lợn đã bị biến đổi màu sắc(màu tím đen) mang dấu hiệu sản phẩm của động vật đã bị chết trước khi giết mổ.

Qua công tác kiểm tra giấy tờ có liên quan, công tác phát hiện, đấu tranh, khai thác; chủ cơ sở- ông Hà Văn Quân đã khai báo có mua và giết mổ một con lợn lái đã bị chết trước khi giết mổ. Con lợn này do một người đàn ông lai xe máy đến nhà, vì ham rẻ mà ông Quân đã mua, giết mổ và tiêu thụ (có bản tường trình thừa nhận hành vi của đối tượng).

Sau hơn 2 tiếng làm việc, đoàn kiểm tra kết luận hành vi vi phạm và tham mưu trình Chủ tịch UBND huyện ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với:

Ông: Hà Văn Quân                                    sinh ngày  07.9.1973

Địa chỉ: Thái Hà, Thái Thụy, Thái Bình

Với hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả như sau:   Hành vi 01:

Hành vi vi phạm hành chính: Hoạt động kinh doanh ngành nghề giết mổ, kinh doanh sản phẩm động vật dưới hình thức hộ kinh doanh mà không có Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo quy định.

Hình thức xử phạt:

Áp dụng: Khoản 2 điều 6 và khoản 5 điều 6 Nghị định 185/2013/NĐ-CP đã được sửa đổi tại khoản 7, điều 01 Nghị định số 124/2015/NĐ-CP.

Phạt tiền: 5.000.000 đồng (năm triệu đồng).

Hình thức xử phạt bổ sung: Không

Biện pháp khắc phục hậu quả: Không

Hành vi 02:

Hành vi vi phạm hành chính: Giết mổ động vật nhỏ lẻ không có Giấy chứng nhận vệ sinh thú y

Hình thức xử phạt:

Áp dụng: Điểm a, khoản 01, điều 27 Nghị định 90/2017/NĐ-CP

Phạt tiền: 3.500.000 đồng (ba triệu năm trăm nghìn đồng).

Hình thức xử phạt bổ sung: Không

Biện pháp khắc phục hậu quả: Không

Hành vi 03:

Hành vi vi phạm hành chính: Giết mổ, mua bán động vật chết

Hình thức xử phạt:

Áp dụng: điểm a, khoản 7, điều 7 Nghị định 90/2017/NĐ-CP

Phạt tiền: 7.000.000 đồng (bảy triệu đồng).

Hình thức xử phạt bổ sung: Không

Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc tiêu hủy sản phẩm động vật vi phạm, theo quy định tại điểm b, khoản 9, điều 7, nghị định 90/2017/NĐ-CP.

Tổng mức xử phạt của 03 hành vi vi phạm trên:

Phạt tiền: 15.500.000 đồng (mười lăm triệu năm trăm nghìn đồng).

Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc tiêu hủy sản phẩm động vật vi phạm.