Cục QLTT Thái Bình: Quyết định ban hành Kế hoạch kiểm tra chuyên đề Vật tư nông nghiệp năm 2019

Ngày 14/3/2019, Cục QLTT Thái Bình đã ra Quyết định số 21/QĐ-QLTT ban hành Kế hoạch kiểm tra chuyên đề kiểm tra hoạt động, sản xuất, kinh doanh lĩnh vực Vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2019.
Nội dung chi tiết xem tại đây.