Cục QLTT Thái Bình tổ chức Hội nghị giao ban, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Chiều ngày 29/6/2020, Đồng chí Nguyễn Văn Nghiên - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục QLTT chủ trì Hội nghị giao ban công tác 6 tháng đầu năm; tham dự có các đồng chí Lãnh đạo Cục QLTT, Lãnh đạo các phòng chuyên môn nghiệp vụ, lãnh đạo các Đội QLTT và công chức văn phòng Cục.

Sáu tháng đầu năm 2020, Cục QLTT Thái Bình đã bám sát chỉ đạo của cấp trên,tích cực, chủ động triển khai, thực hiện công tác quản lý thị trường với giải pháp vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19, vừa thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, giám sát thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả. Kết quả: Kiểm tra và phối hợp kiểm tra 1.202 vụ, xử lý 495 vụ vi phạm; tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính và tiền bán hàng tịch thu: 3.721.059.224 đồng; buộc tiêu hủy và tịch thu nhiều mặt hàng vi phạm.
Cục QLTT đã huy động tối đa lực lượng tham gia công tác phòng chống dịch Covid -19 theo chỉ đạo của chính quyền địa phương; chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch của cơ quan y tế, đảm bảo an toàn trong hoạt động công vụ của cán bộ công chức. Chú trọng công tác quản lý, giám sát địa bàn; tuyên truyền, phổ biến pháp luật, ký cam kết với các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Với vai trò là Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo 389/ĐP tỉnh, Hội bảo bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh, Cục QLTT đã thực hiện tốt chức năng tham mưu với Lãnh đạo ban triển khai, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ theo kế hoạch và chương trình công tác năm 2020 góp phần ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

                                                       Công chức Cục QLTT kiểm tra mặt hàng vật tư y tế phòng chống dịch Covid-19

Kết luận Hội nghị, Đồng chí Cục trưởng yêu cầu cán bộ công chức phát huy những mặt tích cực, khắc phục khó khăn, hạn chế, nâng cao tinh thần trách nhiệm và kỷ luật, kỷ cương công vụ; tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 đã đề ra: Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch kiểm tra định kỳ, Kế hoạch thanh tra chuyên ngành và các Kế hoạch kiểm tra chuyên đề đã được phê duyệt; triển khai, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương, Tổng cục QLTT, Ban chỉ đạo 389/ĐP và chính quyền địa phương về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 và công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; chủ động nắm vững diễn biến tình hình địa bàn để kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm./.

 

Trần Bình
Phòng NVTH