Cục QLTT Thái Bình: Tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan năm 2020.

Ngày 02/12/2020, Cục Quản lý thị trường Thái Bình đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan năm 2020 cho cán bộ, công chức và người lao động trong đơn vị. Đồng chí Nguyễn Văn Nghiên - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục QLTT chủ trì Hội nghị.

            Hội nghị trân trọng được đón tiếp Đồng chí Kiều Dương - Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Chính sách Pháp chế - Tổng cục Quản lý thị trường - Giảng viên hướng dẫn nghiệp vụ .Tham dự Hội nghị tập huấn có các đồng chí là lãnh đạo Cục QLTT, Lãnh đạo các Phòng chuyên môn nghiệp vụ, lãnh đạo các Đội QLTT cùng toàn thể công chức và người lao động trực thuộc Cục QLTT.

Đồng chí Nguyễn Văn Nghiên - Bí thư Đảng uỷ, Cục trưởng Cục QLTT chủ trì Hội nghị

           Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Nghiên - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục QLTT đã quán triệt mục đích, yêu cầu và nội dung tập huấn nhằm nâng cao chuyên môn nghiệp vụ; thực hiện đúng nội dung, trình tự, thủ tục hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và biện pháp nghiệp vụ của lực lượng quản lý thị trường.

Các Đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn

         Tại Hội nghị tập huấn, cán bộ, công chức và người lao động Cục QLTT Thái Bình đã được đồng chí Đồng chí Kiều Dương - Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Chính sách Pháp chế - Tổng cục Quản lý thị trường hướng dẫn nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính tại các văn bản quy phạm pháp luật: Luật xử phạt vi phạm hành chính năm 2020; Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/2/2020 quy định kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 99/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí; Thông tư số 27/2020/TT-BCT ngày 30/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về nội dung, trình tự, thủ tục hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng QLTT.
         Hội nghị cũng trao đổi, thảo luận về các vướng mắc phát sinh trong thực tế xử lý công việc khi áp dụng văn bản pháp luật trong hoạt động công vụ và các ý kiến này đã được Giảng viên là đồng chí Kiều Dương - Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách Pháp chế, Tổng cục Quản lý thị trường giải đáp tại Hội nghị.

Đồng chí Kiều Dương - Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách - Pháp chế (Tổng Cục Quản lý thị trường) trao đổi, chia sẻ nghiệp vụ tại Hội nghị

Cán bộ, công chức Cục QLTT Thái Bình tham dự Hội nghị tập huấn

         Trong thời gian 01 ngày tập huấn, cán bộ, công chức và người lao động tại các đơn vị trong Cục QLTT tỉnh Thái Bình đã tham dự Hội nghị với tinh thần nghiêm túc, ham học hỏi, tập trung nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật đồng thời có những trao đổi giữa học viên và giảng viên để giải đáp được những vướng mắc, những vấn đề phát sinh trong thực tế.
  Thông qua Hội nghị tập huấn này đã giúp công chức của Cục QLTT tỉnh Thái Bình nâng cao được nghiệp vụ quản lý nhà nước. Kịp thời nắm bắt, nghiên cứu, tìm hiểu, trao đổi nội dung các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành liên quan đến hoạt động nghiệp vụ của lực lượng QLTT nhất là trong lĩnh vực mới về hoạt động thương mại điện tử theo chức năng, nhiệm vụ được giao để áp dụng có hiệu quả trong quá trình tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý đối với các hành vi vi phạm về lĩnh vực hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh. Qua đó áp dụng, thực hiện đúng quy định của pháp luật trong quá trình thực thi công vụ; góp phần xây dựng lực lượng QLTT hoạt động hiệu lực, hiệu quả và ngày càng chính quy, chuyên nghiệp, từng bước hiện đại./.

 

 

Thu Hà - Phòng Nghiệp vụ Tổng hợp