Cục QLTT Thái Bình: Tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật lĩnh vực thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Sáng ngày 08/12/2022, Cục QLTT Tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật lĩnh vực thực phẩm đối với 140 tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Đồng chí Nguyễn Thái Hùng, Phó Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Thái Bình phát biểu khai mạc Hội nghị

Tại Hội nghị, các tổ chức, cá nhân đã được nghe ông Bùi Văn Tuấn, Trưởng phòng Thanh tra – Pháp chế, Cục QLTT tỉnh Thái Bình truyền đạt các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm gồm các văn bản Luật, Nghị định, thông tư về an toàn thực phẩm, danh mục các sản phẩm, nhóm sản phẩm hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương, các điều kiện về địa điểm, cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ, điều kiện bảo quản thực phẩm, điều kiện đối với người trực tiếp sản xuất, kinh doanh, quy định về công bố sản phẩm, quy định về phân cấp quản lý về an toàn thực phẩm, quy định về ghi nhãn thực phẩm, hoạt động khuyến mại quảng cáo, các quy định về thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm thực phẩm…

Đồng chí Bùi Văn Tuấn, Trưởng phòng Thanh tra – Pháp chế, Cục QLTT tỉnh Thái Bình tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm tại Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Thế Anh, Phó trưởng phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp, Cục QLTT tỉnh Thái Bình tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm tại Hội nghị

Cuối buổi Hội nghị, đại diện Cục QLTT Tỉnh Thái Bình và các tổ chức, cá nhân đã trao đổi, thảo luận và làm rõ một số nội dung, vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, kiểm tra về an toàn thực phẩm. Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm được tổ chức nhằm cung cấp kiến thức về an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của ngành công thương, hạn chế tối đa các vụ ngộ độc xảy ra trên địa bàn tỉnh, đồng thời góp phần nâng cao nhận thức, vai trò và trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm lưu thông trên thị trường./.

Phạm Tuyết _ Phòng Nghiệp vụ tổng hợp