Cục Quản lý thị trường Thái Bình tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu

Từ năm 2019 đến hết Quý I/2020, Cục QLTT Thái Bình đã tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh lĩnh vực xăng dầu trên địa bàn tỉnh đạt được kết quả như sau: Tổng kiểm tra 176 vụ; xử lý 47 vụ; Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính: 3.199.502.000đ.

         Công tác kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh luôn được Cục QLTT chú trọng; nhất là khi tiếp nhận được nguồn thông tin phản ánh về dấu hiệu vi phạm của các cửa hàng kinh doanh xăng dầu, Cục QLTT đã kịp thời triển khai lực lượng, tổ chức kiểm tra, xác minh thông tin, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Ngày 23/3/2020, Cục QLTT đã ban hành văn bản số 27/CQLTT-NVTH chỉ đạo các Đội QLTT tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu và tổ chức kiểm tra các cửa hàng kinh doanh xăng dầu theo Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2020; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi găm hàng, không điều chỉnh giá kịp thời theo quy định của Liên Bộ Công thương - Tài chính.
         Trong thời điểm hiện nay, mặc dù lực lượng QLTT Thái Bình đang tập trung cao điểm cho công tác phòng, chống dịch Covid - 19 theo chỉ đạo của UBND tỉnh; xong công tác kiểm tra, giám sát thị trường vẫn luôn được Cục QLTT chú trọng. Ngày 29/3/2020 (Chủ Nhật) là thời điểm Bộ Tài chính và Bộ Công thương thực hiện việc điều chỉnh giảm giá xăng dầu; Lãnh đạo Cục đã chỉ đạo toàn bộ lực lượng công chức Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp, Phòng Thanh tra - Pháp chế và tất cả các Đội QLTT đồng loạt thực hiện nhiệm vụ giám sát hoạt động của các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn các huyện, thành phố vào thời điểm 15 giờ ngày 29/3/2020 nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm về kinh doanh xăng dầu như: Không điều chỉnh giá đúng thời gian quy định; không niêm yết giá bán lẻ xăng dầu hoặc niêm yết giá bán lẻ xăng dầu không đúng quy định, không rõ ràng gây nhầm lẫn cho khách hàng. Kết quả đã giám sát được 184 cửa hàng xăng dầu. Quá trình giám sát đều được ghi nhận bằng hình ảnh để báo cáo Lãnh đạo Cục (tại thời điểm giám sát không phát hiện hành vi vi phạm về việc điều chỉnh giá và niêm yết giá. Riêng Đội QLTT số 05 qua giám sát đã phát hiện 01 cửa hàng kinh doanh xăng dầu không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, Đội đã lập biên bản trình lãnh đạo Cục, ban hành Quyết định xử phạt 40 triệu đồng) 

           Thời gian tới,  Cục QLTT Thái Bình tiếp tục chỉ đạo các Đội QLTT kiểm tra mặt hàng xăng dầu theo kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2020 đã được phê duyệt; tăng cường giám sát và ký cam kết với các tổ chức, cá nhân kinh doanh xăng dầu trên địa bàn chấp hành theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, nếu tổ chức, các nhân nào vi phạm thì sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.

Thu Hà